banner

قوانین و مقررات

 •   ( قوانین و مقررات مربوط به صندوق )
 • تمام شرایط واریز و برداشت وجوه بنابر امکانات و شرایط موجود صندوق با نظر هیأت مدیره قابل انعطاف است. لذا مبالغ مربوط به حق عضویت، پس‌انداز اقتصادی،حق عضویت بحران، سقف وام‌های پرداختی، تعداد اقساط وام و زمان انتظار، و .... توسط هیأت مدیره صندوق برای یک سال مالی تعیین می‌گردد.
 • تمام اعضا موظف‌اند همه ما ه ها  تا روز 29، مبلغ عضویت و اقساط خود را از طریق دفترچه صادر شده و یا سامانه‌ی آنلاین صندوق واریز نمایند.
 • منابع تأمین هزینه های صندوق عبارت است از حمایت مالی اعضا و خیرین و سود حاصله از سرمایه‌گزاری‌ها.
 • خرید اموال منقول و غیر منقول از محل منابع مالی صندوق جهت اداره‌ی امور صندوق و سایر سرمایه‌گزاری‌ها نظیر خريد اوراق مشارکت، سهام شرکت‌ها، تاسيس شرکت يا موسس، عقد قرارداد با کارگزار و ...  به قصد توسعه‌ی سرمایه‌ی صندوق بلامانع است.
 • در خصوص مصارف مبلغ درآمد صندوق ( نظیر اهدای هدایا، برگزاری مراسمات و ...)، هیأت مدیره تصمیم می‌گیرد.
 • وام گیرنده موظف است برای دریافت وام، مدارک و تضمین لازم ( کارت حقوقی، چک ، ضامن ) را که هیئت مدیره تعیین می‌نماید به صندوق ارائه نماید.
 • بازپرداخت اقساط وام‌ها به صورت ماهانه و شروع بازپرداخت، یک ماه بعد از دریافت وام خواهد بود.
 •  بازپرداخت وام طی اقساط مساوی مصوب هیأت مدیره می‌باشد و وام گیرندگان متعهد می‌گردند که هیچگونه تأخیر در پرداخت اقساط خود نداشته باشند، تا نظم و ترتیب در صندوق حکمفرما باشد.
 • در صورتی‌که هر یک از اعضای صندوق در پرداخت مبلغ پس انداز یا قسط وام خود کوتاهی نماید، صندوق (هیأت مدیره) حق دارد تصمیماتی نظیر لغو عضویت و یا عدم پرداخت وام تا زمان مشخص بعنوان جریمه در خصوص وی اتخاذ نماید.
 • پرداخت  مبلغ حق عضویت و زکات به واحد بحران غیر قابل  برگشت به اعضا می باشد .
 • پرداخت  مبلغ حق عضویت به واحد قرض الحسنه قابل  برگشت به اعضا می باشد .
 • انصراف از ادامه شراکت در سرمایه گذاری با تصمیم هیئت مدیره بلامانع می باشد .
 • هیچ یک از اعضای صندوق ، یا افراد طایفه خارج از عضویت صندوق و یا فردی از دیگر طوایف حق شایعه پراکنی بر علیه رشد و توسعه صندوق و یا افراد هیئت مدیره را ندارند و در صورت وقوع و عدم توان اثبات تهمت ، ضمن گزارش  به مراجع قانونی تا پایان رسیدگی و احقاق حقوق فردی  وگروهی ، از در یافت تمام خدمات صندوق همدلی طایفه محروم خواهد شد . مگر با صلاحدید اکثریت اعضای صندوق .
 • شروع پرداخت وام  زماني آغاز مي شود  كه  صندوق  يك ميليارد ريال معادل 100ميليون تومان موجودي داشته باشد و فقط به اشخاصي كه حق عضویت اولیه و ماهیانه را منظم پرداخت کرده باشند پرداخت می گردد.
 • 15. پرداخت وام با درخواست کتبی اعضاء و میزان مبلغ وام با توجه به شرایط مالی صندوق ، نیاز و شرایط عضو و همچنین تصميم هیئت مدیره تعیین و پرداخت خواهد شد. و هیچ کسی حق اعتراض نسبت به تصمیمات عادلانه هیئت مدیره را ندارد . 
 • 16.  بازپرداخت وام و تسهیلات نیز با توجه به شرایط مالی صندوق و توان مالي وام گيرنده با تصويب هیئت مدیره قابل تقسيط وپرداخت مي باشد.
 • 17.  در صورت پرداخت وام به یکی از اعضاء تا پرداخت آخرین قسط حق درخواست مجدد وام را ندارد.
 • 18. پرداخت وام جهت امورات ازدواج – درمان بیماری و عمل جراحی حاد- داشتن عسر و حرج و حوادث غیر مترقبه، آتش سوزی، سیل، زلزله و مواردی که تشخیص داده شود بر اثر سهل انگاری قوانین بیمه ای، راهنمای و رانندگی و دیگر قوانین جاری و عرفی كه به آسيب ديده  قابل پرداخت نمی باشد.
 • 19. در صورتی که وام گيرنده در حين پرداخت اقساط با مشكلاتي از قبيل  تنگدستی و فقر مطلق  و يا حوادث غیر مترقبه و فوت مواجه گردد و توان پرداخت وام از آن گرفته شود و نتواند دين خود را ادا نمايد پس از بررسي ، از طریق کمکهای بلاعوض با صلاحديد هيئت مديره بدهی آن عضو به صندوق پرداخت می گردد . و یا اینکه ، از اموال بجا مانده وی و یا ورثه ایشان مطالبه می گردد .
 • 20.  در صورت انصراف هر کدام از اعضاء با درخواست کتبی و تصویب در هیئت مدیره صندوق نسبت به لغو عضویت فرد و استرداد وجوه حق پرداخت براساس مدارك و مستندات ارائه شده اقدام خواهد شد.
 • 21.  در صورت فوت هر کدام از اعضاء با درخواست وارث نامبرده و تصویب هیئت مدیره صندوق حق عضویت متوفی به وراث متوفي انتقال می‌گردد.
 • 22. در صورت فوت هر کدام از اعضاء و نداشتن وارث با هماهنگی قانونی حق عضویت فرد متوفی در امورات خیریه صرف می گردد.
 • 23.  معرفان و ضامن‌ها در مقابل هرگونه تأخیر در پرداخت اقساط یا پس‌انداز به هیأت مدیره پاسخگو خواهند بود.
 • 24. در صورتی که اعمال و رفتار هر یک از اعضا با خط مشی/ اهداف/قوانین/ منافع صندوق در تعارض باشد، هیأت مدیره مختار است بلافاصله نسبت به تسویه حساب و اخراج وی اقدام نماید.
 • 25. هر فرد می‌تواند حداکثر 3 حساب به نام خود در سه واحد قرض الحسنه ، بحران ، اقتصادی ایجاد نموده و به ازای هر حساب خود حق رأی خواهد داشت.
 • 26.  انتقال حساب اعضا به یکدیگر یا به عضو جدید صرفا با نظر هیأت مدیره امکان‌پذیر می‌باشد.
 • 27. اندوخته صاحب حساب پس از فوت طبق درخواست وی در  دفترچه و یا پنل کاربری، به فردی که وی معین می‌نماید پرداخت خواهد شد. بدیهی است چنانچه فرد مذکور به صندوق بدهکار باشد، ضامنین و فرد معرفی شده مسئولیت بازپرداخت اقساط و تسویه حساب ایشان با صندوق را به عهده می‌گیرد.
 • 28. هیأت مدیره موظف است هر زمان عضوی اعلام به انصراف نماید، حداکثر ظرف مدت 3 ماه با وی تسویه حساب نماید.
 • 29.  سپرده‌ اعضا تا پیش از انحلال و یا تصفیه کامل، قابل مطالبه نخواهد بود.

نرم افزار قرض الحسنه گندم